HCL Verse - ny, moderne, smart og intelligent e-post!

HCL Connections - den ultimate samarbeidsplattformen

Få nyhetsbrevet GOD MANDAG rett i innboksen GRATIS annenhver mandag.

JA, TAKK!

THE NEW WAY TO WORK

Verden er i rask endring. Grenser brytes ned. Teknologisk utvikling endrer alt. Ikke minst måten vi jobber på. For å henge med må bedrifter, organisasjoner og ansatte endre måten de jobber på. Det krever tre ting av deg og din organisasjon:
  • Bevisstgjøring

  • Opplæring

  • Engasjement

Vår tro og vår viten – er din fremtid
  • Vi tror på å skape verdier. For bedrifter, for organisasjoner og for medarbeidere. Vi tror at kunnskap og evne til å omsette kunnskap til aktiviteter er avgjørende for suksess. Det er aktivitetene som skaper verdiene og det er menneskene som utfører aktivitetene.
  • Vi tror på menneskers evne til å omstille seg, til å tilegne seg ny kunnskap og omsette denne i praksis. Vi tror på bevisstgjøring, opplæring og engasjement. Vi tror dette er nøkkelen til all vekst og suksess.
  • Vi tror at om du gjør som du alltid har gjort så vil du få de resultatene du alltid har fått. I så fall har du ikke bruk for våre tjenester. Men ønsker du å forbedre produktiviteten, øke kunnskapen og utnytte den menneskelige hjerne-kapitalen bedre, da har vi en grunn til å snakke sammen.
  • Vi tror at om du ønsker å oppnå bedre resultater enn du har i dag så må du endre på noe. All vekst skjer i endring av metoder og atferd. Du må finne en ny og mer effektiv måte å jobbe på.
Det kan vi hjelpe deg med!
Finn ut mer!

“How to do less and get more done”

Arne Sigurd Rognan Nielsen
TEDx Trondheim 2013

BOOK FOREDRAG!
GI DIN RESPONS!

FÅ INSPIRASJON GJENNOM FOREDRAG,
WORKSHOPS OG WEBINAR

FOREDRAG

Book et spennende og engasjerende foredrag som setter fart på tilhørerne!

WORKSHOPS

Book en lærerik workshop som skaper resultater. Hel eller halv dag!

WEBINAR

Book et lærerikt og engasjerende online foredrag. 30 – 60 minutter!

VÅR PROSESS SKAPER RESULTATER

1. MØTE

I vårt første møte avdekker vi målsetting og forventninger. Og definerer mål for suksess.

2. ANALYSE

Før vi beslutter tiltak gjør vi undersøkelser for å avdekke problemområder og analyserer disse.

3. PLANLEGGING

Basert på funn i analysen planlegger vi tiltak og fremdrift sammen med oppdragsgiver. 

4. GJENNOMFØRING

Gjennomføring av tiltak kan være bevisstgjøring, opplæring og eventuelt innføring av nye arbeidsmetoder og verktøy.

5. OPPFØLGING

Vår oppfølging av prosjekter innebærer resultat-måling, coaching og repetisjons-øvelser. Vi slipper aldri taket og tar ansvar for at du oppnår suksess.