Loading...

PROJEXEC GJØR PROSJEKTSTYRING TIL EN LEK

ProjExec Live for IBM Connections Cloud er den første og eneste applikasjonen som sømløst integrerer profesjonell prosjektstyring med et sosial samhandlingsverktøy. Med sin integrasjon med den markedsledende plattformen for sosial samhandling, IBM Connections, kan prosjektledere nå utnytte profesjonelle samhandlings-verktøy sømløst med prosjektstyrings-verktøyet ProjExec. Med andre ord kan man styre og ha kontroll på ikke bare aktivitetene, milepælene, tidsfristene og ressursene, men også dokumentene og dialogene – i ett og samme verktøy.

Med ProjExec for IBM Connections får du rask tilgang til alle potensielle prosjekt-ressurser. Du søker rakst gjennom IBM Connections Profiles for å finne de riktige personene med den rette kompetansen til hele eller deler av prosjektet. Med neon få tastetrykk setter du sammen et kompetent prosjekt-team og knytter dem sammen i en dedikert prosjektgruppe.

Med denne arbeidsmetoden og teknologien kan prosjekt-medlemmene lære av hverandre og sikre felles forståelse av utfordringer, målsettinger og løsninger i prosjektet.

SocialGanttProjExec for IBM Connections tilbyr Social Gantt, den første i sitt slag når det gjelder sosial og samhandlene prosjektstyring. Dette er et verktøy som ikke bare holder orden på tidsfrister, men også holder rede på dialogene mellom prosjekt-medlemmene. Alt i kontekst for en “social project manager”. Social Gantt sørger for å synkronisere med MS Project og andre verktøy for prosjektplanlegging. Er du vant med å bruke MS Project kan du raskt komme i gang med ProjExec.

Den web-baserte Social Gantt aksesseres direkte fra IBM Connections og eliminerer behovet for desktop-baserte prosjekt-planleggings-verktøy og kostbare lisenser til MS Project:

Med ProjExec for IBM Connections, får brukerne tilgang til en oversikts-tavle “Project Wall”. Dette er en prosjekt-sentrisk aktivitets-strøm  der prosjektdeltakerne kan samhandle med andre medlemmer i prosjektet. Her får man full kontroll på alle deler og status i et prosjekt og kan følge status og fremdrift fra minutt til minutt.

CommunityActivityStreamÅ arbeide med aktivitets-strømmer er  en uovertruffen arbeidsmetode sammenlignet med gammeldags e-post. Det sørger for at alle deltakerne til enhver tid er informert om hva som skjer uten at man behøver å sende e-post til hver enkelt. Med andre ord sparer man mye tid og alle er oppdatert i samme øyeblikk. Dette øker produktiviteten i et prosjekt betydelig og sikrer fremdrift og ferdigstillelse til tidsfristen.

FAKTA OM PROJEXEC

 • ProjExec kobler mennesker, aktiviteter og dokumenter.

 • ProjExec kan importere og eksportere til MS Project.

 • ProjExec holder orden over fremdriften i alle prosjekter i bedriften.

 • ProjExec sikrer fremdrift og overholdelse av tidsfrister.

 • ProjExec gir deg tilgang til alle relevante dokumenter og dialoger knyttet til aktivitetene i prosjektet.

 • ProjExec gir deg tilgang til kompetente ressurser i din organisasjon og gjør det enkelt å sette sammen team.

 • ProjExec tar vare på dialogene og gjør dem tilgjengelige som læring for ettertiden.

 • ProjExec kan brukes både “on site” og i nettskyen.

 • ProjExec kan brukes både på desktop og håndholdte enheter.

 • ProjExec er tilgjengelig for deg der du til en hver tid befinner deg

 • ProjExec gjør deg uavhengig av MS Project og sparer deg for unødige lisenskostnader.

 • ProjExec er laget av prosjektledere for prosjektledere.

DERFOR SKAL DU VELGE PROJEXEC

ProjExec er det ultimate verktøyet for deg som ønsker å effektivisere prosjektene ved å tilføre sømløs interaksjon, samhandling, dialog og dokument-deling i prosjektene. Om du har ett eller mange prosjekter – enkeltvis eller parallelt – i løpet av året – med ProjExec får du stålkontroll og totaloversikt. Med grønne, gule eller røde “trafikklys” har du som prosjekt-direktør full kontroll på alle prosjekter og kan drille deg ned til enhver flaskehals og trigge aktiviteter for å løse opp i disse.

ProjExec tar vare på alle dialoger, dokumenter, ressurser og tidsfrister slik at du slipper å lete rundt i mapper og e-post-klienter. Du sparer tid – og tid er penger.

Brainworker’s leder, Arne Sigurd Rognan Nielsen, kom i sin tid over ProjExec under et besøk i USA og koblet sammen TrilogGroup som står bak ProjExec med norske forretningspartnere. Vi kjenner derfor løsningen meget godt og vår sjefskonsulent, Erik Dundas, har gjort stort sett alle installasjoner av ProjExec i Norge.

Vi samarbeider direkte med TrilogGroup’s eier og hovedkontor i USA – og har også tett dialog med og teknisk bistand fra deres Europa-kontor i Geneve.

BESTILL I DAG!

Er du allerede overbevist og vil i gang med å effektivisere din bedrift?

Hver dag hjelper vi store og små bedrifter med å jobbe smartere!
BESTILL I DAG!