Loading...

HCL CONNECTIONS – PERFEKT SAMHANDLING

 • Verden er i endring og utviklingen går uhyre fort. Det gjelder å henge med i svingene. Ikke minst gjelder det å forberede seg på endring og ha de rette verktøyene.
 • Det som endrer seg mest er måten vi jobber på. The New Way to Work tvinger seg gjennom både som strategi og teknologi. Å jobbe i åpenhet og horisontalt – både internt og eksternt. Vi har altfor mange vertikale løsninger – siloer som det også kalles. Ser vi på norske kommuner har mange av dem opptil 30 – 50 forskjellige lovpålagte løsninger. Nesten ingen av disse løsningene er integrerte og har synergieffekter seg i mellom.
 • Denne måten å jobbe på skaper trege prosesser i organisasjonene. Ting går rett og slett saktere, medarbeiderne kommer på etterskudd, bedriften mister konkurranseevne fordi beslutninger ikke tas raskt nok og informasjon ikke tilflyter medarbeiderne raskt nok.
 • Konklusjonen er enkel – skal man oppnå større konkurranseevne, bedre informasjonsflyt, raskere prosesser og bedre resultater – også økonomisk – må man endre måten man jobber på.
McKinsey sier at om man åpner prosessene og tar i bruk en mer transparent måte å jobbe på så vil produktiviteten i organisasjonen øke med opptil 25 %.
 • HCL Connections* er en ledende digital plattform for samhandling som hjelper dine medarbeidere til å få jobben gjort. Connections gir din organisasjon muligheten til å engasjere de riktige menneskene, øke innovasjonen og skape resultater. Ved å benytte et digitalt nettverk og verktøy for samhandling, kan du trygt dele kunnskap på tvers av geografiske og organisatoriske grenser. Connections bidrar til å forbedre beslutnings-prosessene, øke produktiviteten og kutte ned tidsforbruket. Connections er en plattform som leveres både på din egen serverpark eller i nettskyen.
*HCL Connections var tidligere kjent som IBM Connections, men ble kjøpt av HCL i juli 2019 sammen med en rekke andre programvareprodukter fra IBM. Etter at HCL overtok løsningene har disse gjennomgått en rivende utvikling.
 • Jobb hvor som helst – Del kunnskap, del dokumenter, diskuter nye ideer, hold digitale møter, styr prosjekter, rediger dokumenter, kommuniser med audio og video internt og eksternt, samarbeid i digitale fellesskap internt og eksternt. Uansett om du bruker en desktop, et nettbrett eller en smarttelefon – til og med offline.
 • Engasjer medarbeiderne – Revolusjonerende ny e-post gjør medarbeiderne dine mer effektive ved å filtrere bort ”støy” og gjør det enklere og raskere å finne den rette eposten. HCL Verse er ikke bare intelligent e-post, men en personlig assistent.
 • Bli inspirerende og innovativ – Den medarbeider-sentriske plattformen gjør at medarbeiderne blir engasjerte og kreative i fellesskap. Alle lærer av alle. I motsetning til andre plattformer, som er sentrert rundt dokumenter, er Connections konsentrert om menneskene for å skape en effektiv delingskultur.
 • Stol på menneskene og utvid teknologien –  Med Connections kan du stole på sikkerheten og trygt samhandle og dele – ikke bare internt – men også med kunder og eksterne samarbeidspartnere. Bring omverdenen inn i bedriften for å bidra til kreativitet, dialog, samhandling og tettere og mer effektiv dialog.

HCL Connections er kåret som verdens ledende plattform for samhandling syv år på rad av analysefirmaet IDC og ligger i høyeste nivå fra de aller fleste andre analytiker-selskaper som vurderer slike løsninger.

 • Brainworker har mange års erfaring med implementering og bruk av slike verktøy, både i egen bruk og for en rekke kjente norske bedrifter i flere bransjer. 
 • Brainworker er en godkjent HCL Business Partner, sertifisert og autorisert for salg av de nye samhandlings-verktøyene HCL Connections og HCL Verse.
 • Dette er løsninger som kan leveres både på kundens egne servere, men i dag velger de fleste kunder å ta i bruk løsningene i den såkalte nettskyen for å spare driftskostnader og overlate alt vedlikehold til en tjenesteleverandør. Connections og Verse kan driftes i en hverken som helst nettsky etter eget valg.

ALT DETTE ER INKLUDERT

 • Intranett og ekstranett. Gratis tilgang for eksterne.

 • Dokumentbehandling med tekstbehandling, regneark og presentasjons-verktøy. Kompatibel med Microsoft Office, Open Office og PDF.

 • Flere personer kan redigere samme dokument i sanntid samtidig. Også med kommentarfelt.

 • Full versjons- og tilgangskontroll på alle dokumenter.

 • Et dokument lagres alltid bare ett sted – “one single version of truth”.

 • Web-møter med opptil 200 samtidige deltakere internt og eksternt – inkludert audio, video, skjermdeling, dokument-deling, chat, spørreundersøkelser og innspilling av møtet.

 • Chat med lynraske fil-overføringer, skjermdeling med klippe-tjenester – både én til én og hele grupper. Også på håndholdte enheter.

 • Video-møter – én til én eller grupper. Også på håndholdte enheter. Kan også tilknyttes telefoni.

 • Aktivitets- og prosjektstyring – eksternt og internt. Også personlige og delegerte huskelister.

 • Diskusjonsfora – både internt og eksternt.

 • Blogger og wikis.

 • Digitale fellesskap for teams, avdelinger og faggrupper – internt og eksternt. Bygges opp slik du selv vil med ekstra funksjonalitet som er inkludert.

 • Verse – er en toppmoderne måten å jobbe med e-post på – intelligent og langt mer effektiv en gammeldagse e-postklienter.

 • Kontaktlister, aktivitets-lister, kalendere og oppslagstavler.

 • 1 Terrabyte lagringsplass per bruker. Trenger du mer kan det kjøpes i tillegg etterhvert som behovet stiger.

 • Gratis tilgang for alle dine eksterne samarbeidspartnere – ubegrenset antall! Ingen tilleggskjøp.

 • Ingen lokal installasjon nødvendig. Alt skjer via nettleser på din desktop eller håndholdte enheter som iOS og Android.

 • Mobile applikasjoner for Connections, Chat, Meetings, Verse og Editor er gratis og lastes ned fra internett. Alt du kan gjøre på din desktop kan du også gjøre fra din håndholdte enhet. Supermobilt!

DERFOR SKAL DU VELGE HCL CONNECTIONS

HCL Connections er den ultimate plattformen for en bedrift eller en organisasjon som ønsker å optimalisere intern og ekstern samhandling, deling av dokumenter og kompetanse, effektivisere kommunikasjonen og gjøre det daglige arbeidet enklere for alle. Kort sagt – en smartere måte å jobbe på. Brainworker har implementert Connections i en rekke store og små bedrifter – fra skipsrederier med flere hundre medarbeidere – til små håndverksbedrifter med 4 – 5 ansatte. Flere av våre kunder har tidligere benyttet Microsoft SharePoint.

Connections har i en årrekke vært rangert som ledende innen “enterprise collaboration” av anerkjente IT-analyse-selskaper som IDC, IDG, Forrester og Gartner. McKinsey har gjort undersøkelser på flere tusen kunder som alle sier at de blir mer effektive ved å jobbe på denne nye måten. En undersøkelse vista at 60 % av de ansatte i de to norske kommunene Hamarøy kommune og Steigen kommune sa etter at de fikk Connections at de kunne jobbe mer effektiv enn tidligere.

Hele 25 % økning i produktivitet, i følge McKinsey.

FLEKSIBEL PRISING

Connections er priset per bruker per måned. Det gir en fleksibilitet for enkel ned- eller oppskalering etter hver kundes behov. Inkludert i prisen er også anti virus og anti spam. Alle oppgraderinger med ny funksjonalitet kommer jevnlig og automatisk uten stans i produksjonen hos kundene – og uten ekstra kostnader. Du trenger heller ingen dyre servere på datarommet, eller tid og penger til å drifte disse. Alt er inkludert i lisensen som har form av et abonnement.

BESTILL I DAG!

Er du allerede overbevist og vil i gang med å effektivisere din bedrift?

Hver dag hjelper vi store og små bedrifter med å jobbe smartere!
BESTILL I DAG!