Rådgivning2017-02-15T10:00:42+02:00

RÅDGIVNING:
GODE RÅD ER IKKE DYRE – DE ER LØNNSOMME!

Er du en av disse som investerer i dyre IT-løsninger og lar det stå til? De finner nok ut av det, tenker du kanskje og overlater til brukerne å lære seg den nye løsningen som er ment å skulle øke produktiviteten deres. Det som da skjer er at produksjonen og effektiviteten går ned – ikke opp. Brukerne skjønner ingenting, blir demotiverte og fortsetter å jobbe på samme uproduktive måte som tidligere.

Denne måten å ta i bruk nye IT-løsninger på kalles BITIOT-metoden. Build It and Throw It Out There. Ikke lurt, ikke lønnsomt, men veldig dumt og kostbart!

Etter å ha gjennomført utallige prosjekter med innføring av nye verktøy i bedrifter og organisasjoner har vi erfart at her, som mange andre steder, kommer 80/20 regelen til anvendelse. Innføring av nye arbeidsmetoder og digitale arbeidsverktøy handler om 80 % psykologi (mennesker) og bare 20 % teknologi. Og dette har bare forsterket seg etter at vi fikk nettsky-løsninger!

Husk – du får svært lite – for ikke å si null – gevinst av å installere en ny programvare. Gevinsten kommer først når medarbeiderne tar den i bruk på en optimal og energisk måte. Derfor er engasjement fra toppledelsen, solid og grundig opplæring og ikke minst gjennomgripende motivasjon helt avgjørende for at et prosjekt skal bli vellykket!

Det er her vi i Brainworker kommer inn. Med våre mange års erfaringer fra en rekke norske bedrifter der vi har bidratt til å implementere nye måter å jobbe på med digitale verktøy – bidrar vi til at du raskere får igjen investeringen. Hos oss fokuserer vi på menneskene fordi det er menneskene som skal ta i bruk teknologien. Det er menneskenes aktiviteter – med hjelp av de nye verktøyene og arbeidsmetodene – som utgjør selve verdiskapningen.

Vi undersøker dagens arbeidsmetoder, vi analyserer dem, finner flaskehalsene og uvanene. Vi foreslår tiltak. Vi motiverer og trener dine medarbeidere til å bruke nye arbeidsmetoder optimalt – gjerne med digitale verktøy.

Vi rådgir toppledelsen i strategiske veivalg for arbeidsmetoder og effektivisering – både internt og eksternt. Vi gir råd om kommunikasjon og digital markedsføring – og bistår også til å utvikle din bedrifts digitale kommunikasjon utad – f.eks. i sosiale medier.

Kontakt oss for en Executive Briefing for din ledergruppe eller ditt styre. For bunnlinjens skyld.

 

KONTAKT!

Hver dag hjelper vi store og små bedrifter med å jobbe smartere!

Hver dag hjelper vi store og små bedrifter med å jobbe smartere!
KONTAKT!
Share This