Personvern2018-06-09T14:25:55+02:00

PERSONVERNERKLÆRING

Nye regler om personvern fra mai 2018

EU’s nye personvern-forordning, GDPR (General Data Protection Regulation) trer i kraft 25. mai 2018. Dette medfører en del begrensninger i hva som kan lagres av persondata uten personens aktive godkjennelse.
Brainworker AS (org. no. 915 811 981) ønsker å tilpasse seg regelverket og har derfor utarbeidet denne personvern-erklæringen.

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvern-erklæringen gjelder for Brainworker AS sine nettsteder og
databaser. Brainworker AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som
samles inn på nettsidene brainworker.no, brainworkerno.wordpress.com og andre såkalte landings-sider som eies av Brainworker AS.

Personopplysninger som behandles

Brainworker AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og
personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firma-adresse/faktura-adresse
 • Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan innhentes informasjonen?

Brainworker AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider eller aktiv og frivillig registrering i vårt digitale markedsførings-system. All registrering er frivillig og kan slettes i etterkant, enten ved å benytte en «Slett Meg» knapp eller ved
henvendelse til Brainworker AS.
Eksempler på registreringer som kan forekomme:
 • Kontaktskjema
 • Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
 • Ved kjøp av produkter eller tjenester via våre nettsider
 • Ved påmelding til seminar, konferanse, webinar og kurs
 • Ved booking av møte-avtaler
 • Ved nedlasting av dokumentasjon fra våre nettsider
 • Ved påmelding til å motta nyhetsbrev eller produkt/tjeneste-informasjon på e-post
Formålet med informasjonen som innhentes
 • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • For å kunne sende forespurt relevant informasjon
 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen du selv frivillig oppgir eller registrerer. Dette for å kunne tilby deg de relevante produktene eller tjenestene du aktivt melder din interesse for. Vi baserer disse profilene kun på informasjon som du frivillig og aktivt gir oss. Vi innhenter ikke informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen som er innhentet via de ovenfor nevnte digitale løsningene (websider, blogger eller system for digital markedsføring) lagres i vår CRM-løsning eller i vår løsning for digital markedsføring. Begge systemene er i henhold til GDPR.

Hvordan slettes opplysningene?

Du kan enten slette deg selv fra vår database for digital markedsføring ved å benytte “Unsubscribe”-muligheten som finnes i alle våre utsendelser, eller ved henvendelse til Brainworker AS. Alle våre nyhetsbrev og automatiske utsendelser av informasjon har en «Slett Meg» eller «Unsubscribe» knapp. Benytter du denne vil dine data automatisk bli slettet og du vil ikke få tilsendt mer informasjon fra oss.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysninger, firma-opplysninger eller andre data fra våre databaser utleveres ikke til tredjepart uten etter skriftlig samtykke fra den det gjelder.

Dine rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å krever innsyn i de personopplysningene som er registrert om deg i våre registere. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på
samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener Brainworker AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

BRAINWORKER AS,
Skaudalen 12 B,
1727 Sarpsborg,
Org. nr. 915 811 981 mva.,
www.brainworker.no
arne@brainworker.no
+47 69 70 57 89 kontor
+47 415 35 313 mobil
Sist oppdatert 21.04.2018 20:19
Share This