Om Brainworker2017-08-07T15:23:48+02:00

OM BRAINWORKER

” I help businesses and employees increase their productivity with 25 % by giving them a New Way To Work!”

Ovenstående beskrivelse er hentet fra min profil på LinkedIn og forteller ganske presist hva jeg jobber med – økt produktivitet som resultat av endret atferd. Jeg hjelper organisasjoner, bedrifter, medarbeidere og privatpersoner til å endre arbeidsvaner og arbeidsmetoder slik at de kan få unna oppgavene.

Med nytt fokus, nye prioriteter, ny bevissthet og nye sosiale arbeidsmetoder og moderne digitale verktøy vil den personlige effektiviteten og produktiviteten i bedriften øke. Som bonus får man dedikerte og energiske medarbeidere som opplever bedre balanse mellom jobb og privatliv.

Etter fire år med kommunikasjon som fagområde i Forsvaret, 18 år innen journalistikk og informasjon, samt 16 år som spesialist på digital samhandling i IBM startet jeg i 2015 mitt eget konsulentselskap, Brainworker AS. Her jobber jeg med det jeg brenner for – mennesker, bedrifter og organisasjoner som ønsker å vokse og bli stadig mer effektive og dyktigere.

Nå har jeg utvidet med en pool av rådgivere og konsulenter med mangeårig kompetanse og hands-on erfaringer fra bedrifter og organisasjoner som har gjennomført prosjekter innen strategisk kommunikasjons-tenkning. Dette er bedrifter som har effektivisert intern og ekstern kommunikasjon. Og økt produktiviteten!

Kort sagt – de har tatt i bruk The New Way To Work! Med gode resultater.

Velkommen til Brainworker 2.0!

FAKTA:

Org. nr. 915811981 MVA
ADRESSE:
Skaudalen 12 B,
1727 Sarpsborg
TELEFON:
+47 697 05 789 kontor
+47 415 35 313 mobil
E-POST:
arne@brainworker.no
BLOGGER:
www.brainworkerno.wordpress.com
www.the-nielsen-chronicle.com

THE BRAINWORKER’S

JOHNNY HAUGEN SØRGÅRD
JOHNNY HAUGEN SØRGÅRDSystemutvikler
Johnny har arbeidet med informasjons-teknologi helt siden studiene på 1980-tallet. Han er spesialist på utvikling av programvare, spesielt IBM Notes, IBM Domino, IBM WebSphere, X-pages, Java, Javascript, html, xml, groovy, grails etc. Han drifter også servere og jobber med en rekke verktøy som Ubuntu, IBM Domino, Apache, mySQL, PostgreSQL. Johnny har utviklet en rekke løsninger for entreprenør og transportbransjene.
HOGNE BØ PETTERSEN
HOGNE BØ PETTERSENKonsulent og kursinstruktør
Hogne har over tjue års erfaring med utvikling av løsninger på IBM Notes og IBM Domino, både web og klient, og har over fem års erfaring med bruk og innføring av IBM Connections. Han holder også kurs og foredrag i effektiv bruk av e-post og kalender (Notes, Verse, Outlook og Gmail), samt i bruk av samhandlings-løsninger. Hogne har spesielt fokus på grensesnitt og dokumentasjon, både som wikis og filer.
ERIK DUNDAS
ERIK DUNDASSjefskonsulent/ Rådgiver
Erik har jobbet med ett bredt spekter løsninger fra IBM fra 1999 frem til idag.
Vi kan nevne IBM Websphere, IBM Notes, IBM Domino, TSM, IBM Connections (fra første versjon frem til idag), IBM SmartCloud og mye annet. Ingen har gjort flere installasjoner av IBM Connections i Norge enn han. Han har også kompetanse og lang fartstid på Linux og Windows. Erik er kjent for at han aldri gir seg før problemet er løst!
MONICA BECKSTRØM
MONICA BECKSTRØMWebdesigner & VA
Monica har mer enn 15 års erfaring innen kommunikasjonsfaget. Hun lager WordPress nettsider og bistår kundene med å lage fleksible løsninger for helhetlig kommunikasjon og digital markedsføring.
ARNE SIGURD ROGNAN NIELSEN
ARNE SIGURD ROGNAN NIELSENRådgiver/CEO
Etter fire år med kommunikasjon som fagområde i Forsvaret, 18 år i journalistikk og informasjon, samt 16 år med samhandling som fagområde i IBM startet jeg mitt eget konsulentselskap, Brainworker AS, for å jobbe med det mitt hjerte banker mest for – mennesker og deres behov for å vokse både yrkesmessig og privat.
Book møte handlingsoppfordring
BOOK MØTE
Share This